1. Strona główna
  2. Niepełnosprawność

Niepełnosprawność

Przeszkoda czy atut na rynku pracy?

W przypadku Poltalento.pl odpowiedź jest prosta: to zdecydowanie atut! Nie będąc osobą niepełnosprawną, nie można korzystać z ofert pracy opublikowanych na portalu :)

Ponieważ rynek pracy to nie tylko Poltalento.pl, to pytanie musimy rozpatrzeć w szerszym kontekście. Bardzo trudno wskazać odpowiedź, która byłaby prawdziwa zawsze i w każdej sytuacji. Z technicznego punktu widzenia na pewno istnieją zawody, których wykonywanie może być utrudnione, a nawet wykluczone w przypadku poszczególnych niepełnosprawności. Z drugiej strony, mało jest takich schorzeń, które uniemożliwiają wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Generalnie, wszystko zależy od charakteru pracy i rodzaju oraz skali schorzenia. Podejmując decyzję o zatrudnieniu danej osoby, pracodawcy kierują się przede wszystkim doświadczeniem i umiejętnościami Kandydata, a nie tym, czy jest On/Ona niepełnosprawny, czy nie. 

Kandydaci z niepełnosprawnościami cieszą się opinią lojalnych i sumiennych pracowników. Potrafią docenić zdobytą pracę i nie zmieniają jej tak często, jak inni. Bardzo często mogą pochwalić się lepszymi, niż osoby pełnosprawne, kwalifikacjami. Pracodawcy mają tego coraz większą świadomość i poszukują ludzi, w których mogą inwestować, nie ryzykując swoich pieniędzy i czasu. Niepełnosprawni ze względu na problemy, z którymi radzą sobie w codziennym życiu, wykazują się wyjątkową motywacją i zaangażowaniem w dążeniu do celu. Ich motywacja często jest zdecydowanie większa niż u osób zdrowych. Osoby niepełnosprawne poszukujący pracy, mogą z powodzeniem zamienić swoje słabości w zalety i w ten sposób już na etapie rekrutacji, zyskać uznanie w oczach pracodawcy.

Rozpatrując atrakcyjność kandydatów na rynku pracy przez pryzmat niepełnosprawności, nie sposób nie wspomnieć również o przywilejach dla pracodawców, jakie związane są z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Aby ułatwić dostęp do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a jednocześnie zachęcić pracodawców do ich zatrudniania, prawo przewiduje dla tych drugich wiele zachęt prawno-finansowych. Jedną z głównych korzyści dla pracodawców, są dopłaty do wynagrodzeń otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Oprócz tego polskie prawo przewiduje również̇ możliwość́ zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika, jego szkolenia, czy nawet zatrudnienia asystenta. Dzięki temu dla pracodawcy, koszty zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego mogą być znacznie niższe. Prawo także nakłada na pracodawców, w określonych przypadkach, obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Tym samym pracownik z niepełnosprawnością, może być dla pracodawców nie tylko niezbędny ze względu na wymogi prawne, ale też znacznie korzystniejszym rozwiązaniem z budżetowego punktu widzenia. Czasami warto przemycić taką informację, np. w czasie rozmowy z pracodawcą o wynagrodzeniu.

Także zawodów niedostępnych dla niepełnosprawnych jest coraz mniej. Najłatwiej znaleźć pracę będą mogły osoby, z poszukiwanymi kwalifikacjami, jak np. informatycy czy księgowi. W  takich przypadkach niepełnosprawność może w ogóle nie mieć znaczenia.

Niepełnosprawność coraz częściej przestaje być przeszkodą, a prognozy wskazują, że sytuacja pracowników niepełnosprawnych będzie się systematycznie poprawiać. Jest to efekt rosnącej świadomości społecznej, dotyczącej niepełnosprawności oraz coraz większej chęci do realizacji zawodowej wśród osób niepełnosprawnych. Najniższa od lat stopa bezrobocia również korzystnie wpływa na gotowość pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz