1. Strona główna
 2. Jak działa Poltalento?

Jak działa Poltalento?

Czym jest Poltalento.pl?

KANDYDAT:

Kandydat

Trener Pracy

Pracodawca

 

Poltalento.pl to pierwsza w Polsce interaktywna platforma rekrutacyjna dedykowana jednocześnie Osobom Niepełnosprawnym poszukującym pracy oraz Pracodawcom poszukującym pracowników legitymujących się orzeczoną grupą niepełnosprawności. Jej celem jest jak najlepszy dobór Kandydatów (Osób Niepełnosprawnych) do stanowisk  pracy oferowanych przez Pracodawców.

Jak działa Poltalento.pl?

KANDYDAT

Jeszcze przed założeniem konta Kandydat może przeglądać oferty pracy publikowane na Poltalento.pl. Jednak, chcąc skorzystać ze wszystkich możliwości platformy, konieczna jest rejestracja i założenie konta.

Kandydat zakłada swoje konto, podając imię, nazwisko, adres mailowy oraz potwierdzając posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Aktywacja konta odbywa się przez kliknięcie w link aktywujący przesyłany na adres mailowy Kandydata podany przy rejestracji. Przed założeniem konta prosimy również o potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Poltalento.pl.

Bardzo ważne jest dokładne wypełnienie rubryki „Mój profil” i uzupełnienie  wszystkich zawartych w niej pól, co pozwoli na przedstawienie Kandydatom najlepiej dopasowanych ofert pracy, uwzględniających ich doświadczenie zawodowe, preferencje oraz lokalizację miejsca pracy. W przypadku jakichkolwiek kłopotów z wypełnieniem rubryki „Mój profil”, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Nr telefonu i adres e-mail, pod którymi można uzyskać pomoc, udostępniamy zaraz po aktywowaniu konta.

Każdy Kandydat, który aktywował swoje konto może:

 • PRZEDE WSZYSTKIM! Z chwilą aplikacji na wybraną ofertę pracy, otrzymać opiekę i pomoc Trenera Pracy, który asystować będzie Kandydatowi na każdym etapie rekrutacji   
 • Przeglądać oferty pracy
 • Aplikować na wybrane ogłoszenia o pracę
 • Przeglądać historię swoich aplikacji zawierającą: nazwę stanowiska, na które aplikował, datę aplikacji, status Kandydata (czyli decyzję pracodawcy dotyczącą akceptacji lub odrzucenia aplikacji)
 • Otrzymywać oraz akceptować bądź odrzucać zaproszenia do rekrutacji
 • Aktualizować swój profil zawodowy
 • Przechowywać dokumenty związane z rekrutacją (stworzone przez siebie CV, List motywacyjny, Referencję, Orzeczenie o niepełnosprawności)
 • Wydrukować swoje CV na podstawie danych wprowadzonych do profilu zawodowego

Kim jest Trener Pracy?

Trener Pracy to osoba z wykształceniem psychologicznym, posiadająca co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Obecnie, w całej Polsce, pracuje kilkudziesięciu Trenerów Pracy, których zadaniem jest obsługa każdego procesu rekrutacyjnego Kandydatów korzystających z Poltalento.pl.

Rola Trenera Pracy

Rolą Trenera Pracy jest asystowanie Kandydatowi na każdym etapie rekrutacji, w którym uczestniczy (od momentu aplikowania na ofertę pracy do podpisania umowy o pracę), w tym:

 • Przeprowadzenie pierwszego etapu rekrutacji, którym najczęściej jest rozmowa rekrutacyjna z Kandydatem
 • Przygotowywanie Kandydata na spotkanie z Pracodawcą, w przypadku pozytywnego rezultatu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Informowanie Kandydata o Jego statusie w procesach rekrutacyjnych, w których uczestniczy
 • kontakt z Kandydatem po uzyskaniu zatrudnienia, w celu monitorowania Jego sytuacji w nowym miejscu pracy.

Trener przypisany jest do lokalnego rynku pracy. Jego znajomość rynku, rozległe kontakty z pracodawcami obecnymi w danym rejonie, w tym wiedza o ich aktualnych potrzebach rekrutacyjnych, są bardzo pomocne w procesie rekrutacyjnym.

Każdy Kandydat aplikujący na wybraną ofertę pracy, otrzymuje opiekę i pomoc Trenera z lokalnego rynku pracy, którego dotyczy oferta.

Jeżeli Kandydat poszukuje pracy w różnych miejscowościach (na różnych lokalnych rynkach pracy), może posiadać więcej, niż jednego Trenera.  

Jak nawiązać kontakt z Trenerem?

 • aplikując na wybraną ofertę pracy. Z chwilą wysłania aplikacji Poltalento.pl automatycznie przypisuje Kandydatowi właściwego Trenera Pracy
 • akceptując otrzymane zaproszenie do rekrutacji wystosowane przez Trenera bądź Pracodawcę. Z chwilą wysłania aplikacji na stanowisko, którego dotyczy zaproszenie Poltalento.pl automatycznie przypisuje Kandydatowi właściwego Trenera Pracy

Jak działa Poltalento.pl?

PRACODAWCA:

Kandydat

 Trener Pracy

Pracodawca

 

Po rejestracji i założeniu konta, Pracodawca może przeglądać profile zawodowe Osób Niepełnosprawnych zarejestrowanych na Poltalento.pl.

Rejestracja konta polega na wypełnieniu danych znajdujących się w formularzu rejestracyjnym. Aktywacja odbywa się przez kliknięcie w link aktywujący przesyłany na adres mailowy Pracodawcy podany przy rejestracji.

Po założeniu konta, Pracodawca może przeglądać profile zawodowe Osób Niepełnosprawnych zarejestrowanych na Poltalento.pl., które nie zawierają danych kontaktowych do Kandydatów.

Aby w pełni korzystać z zasobów i głównych funkcji platformy (publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, wysyłania zaproszeń do rekrutacji, usługi Trenera Pracy), należy podpisać umowę o współpracy. Podpisanie umowy nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Dopiero po zatrudnieniu Kandydata Pracodawca ponosi koszty, których wysokość określa podpisana z nami umowa.

Podpisana umowa zapewnia:

 • PRZEDE WSZYSTKIM! Opiekę Trenera Pracy, który obsługuje każdy proces rekrutacyjny prowadzony przez Pracodawcę na Poltalento.pl
 • Możliwość publikacji nieograniczonej liczby bezpłatnych ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Możliwość publikacji przez Trenera ogłoszeń rekrutacyjnych w imieniu Pracodawcy
 • Możliwość przeglądania zarejestrowanych profili zawodowych Kandydatów z kompletnymi danymi, w tym dotyczącymi doświadczenia zawodowego
 • Możliwość przesyłania zaproszeń do rekrutacji wybranym kandydatom

Kim jest Trener Pracy?

Trener Pracy to osoba z wykształceniem psychologicznym, posiadająca co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz bardzo dobrą znajomość lokalnego rynku pracy, dzięki czemu potrafi szybko i skutecznie dotrzeć do odpowiednich Kandydatów.

Obecnie, w całej Polsce, pracuje kilkudziesięciu Trenerów Pracy, których zadaniem jest obsługa każdego procesu rekrutacyjnego Pracodawców korzystających z Poltalento.pl.

Rola Trenera Pracy

Rolą Trenera jest zapewnienie optymalnego połączenia oczekiwań Pracodawcy z doświadczeniem i preferencjami zawodowymi Kandydata, w szczególności:  

 • Realizacja pierwszego etapu rekrutacji (rozmowa rekrutacyjna z kandydatem)
 • Przesyłanie Pracodawcy profili Kandydatów, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji
 • Przeszukiwanie bazy danych Poltalento.pl i zapraszanie do rekrutacji Kandydatów spełniających wymogi Pracodawcy
 • Umawianie Kandydata na spotkanie z Pracodawcą w ramach drugiego etapu rekrutacji
 • Organizacja procesu zatrudniania Kandydata wybranego przez Pracodawcę (badania lekarskie, umowa o pracę, badania wstępne BHP)
 • Monitorowanie sytuacji Kandydata w nowym miejscu pracy
 • Utrzymywanie kontaktu z Pracodawcą w trakcie świadczenia pracy przez Kandydata 

Pracodawca ma stały kontakt z Trenerem i na bieżąco otrzymuje od niego informacje dotyczące postępów dotyczących procesów rekrutacyjnych Pracodawcy. Kontakt może być mailowy (za pośrednictwem Poltalento.pl), telefoniczny i bezpośredni (spotkania Trenera z Pracodawcą).

Żaden Kandydat nie zostanie  zaproponowany Pracodawcy bez rozmowy wstępnej z Trenerem Pracy. Tylko Kandydaci pozytywnie zaopiniowani przez Trenera trafiają do Pracodawcy i będą oczekiwać na ostateczną decyzję o zatrudnieniu. Ta decyzja zawsze należy do Pracodawcy.

Jak nawiązać kontakt z Trenerem Pracy?

W celu uzyskania kontaktu z Trenerem należy założyć konto Pracodawcy na Poltalento.pl oraz podpisać umowę o współpracy z Poltalento.pl. 

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz