1. Strona główna
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” oraz „ABA-Service” sp. z o.o. informują o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych za pośrednictwem serwisu Poltalento.pl („Serwis”) oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5 00-057 Warszawa („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: odo@ekon.org.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: ekon.iod@discretia.pl.

2. Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie:

  • od naszego partnera Fundacji Kraina Akceptacji („Fundacja”), w zakresie ujawnionym na potrzeby serwisu Poltalento.pl, w tym dane podane w związku z zakładaniem konta w Serwisie, uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji oraz deponowaniem dokumentów;
  • podczas korespondencji z Trenerem Pracy oraz prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

W związku z tym, że Serwis zakłada aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, aby umożliwić Ci znalezienie odpowiedniej pracy, musimy przetwarzać dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, w szczególności posiadanej niepełnosprawności.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO);

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. realizacji wybranych postępowań rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej wycofania. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.  

5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. usługi wsparcia w procesie rekrutacji). W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.   

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim nie pochodzą one od Fundacji, jest całkowicie dobrowolne, pamiętaj jednak, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. utrudni bądź uniemożliwi udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ „ABA-SERVICE” SP. Z O.O.

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: sekretariat@aba-service.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: aba.iod@discretia.pl.

2. Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie:

  • od naszego partnera Fundacji Kraina Akceptacji („Fundacja”), w zakresie ujawnionym na potrzeby serwisu Poltalento.pl, w tym dane podane w związku z zakładaniem konta w Serwisie, uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji oraz deponowaniem dokumentów;
  • podczas korespondencji z Trenerem Pracy oraz prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

W związku z tym, że Serwis zakłada aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, aby umożliwić Ci znalezienie odpowiedniej pracy, musimy przetwarzać dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, w szczególności posiadanej niepełnosprawności.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO);

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. realizacji wybranych postępowań rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej wycofania. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.  

5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. usługi wsparcia w procesie rekrutacji). W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.   

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim nie pochodzą one od Fundacji, jest całkowicie dobrowolne, pamiętaj jednak, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. utrudni bądź uniemożliwi udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz