1. Strona główna
  2. Blog
  3. Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnością

Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnością

2021-08-24

Osoby z niepełnosprawnościami nierzadko doświadczają różnych przejawów dyskryminacji. Często borykają się z problemem izolacji społecznej oraz stereotypowego postrzegania ich poprzez pryzmat ograniczeń. Zdarza się również, że państwo nie udostępnia im odpowiednich warunków do leczenia i edukacji, co przekłada się na spadek komfortu życia. Ponadto, marginalizacja społeczna dotyka również osoby z niepełnosprawnością na gruncie zawodowym. Nie tylko brakuje ofert pracy, ale także często proponuje się im stanowiska znacznie poniżej kwalifikacji, za pensję minimalną. Na szczęście, w ostatnim czasie narracja postrzegania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie się zmieniła, a przyczyniły się do tego nowo powstałe fundacje oraz zmiany w prawodawstwie.

 

Przyjęcie konwencji

13 grudnia 2006 był wyjątkowym dniem dla wszystkich osób, które borykają się na co dzień                      z problemem niepełnosprawności. To właśnie wtedy Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych została przyjęta przez ONZ. W Polsce podpisano ją rok później, jednak jej ratyfikacja odbyła się dopiero w 2012 roku. Główne zadanie dokumentu stanowi należyta ochrona i zapewnienie równości dla osób z niepełnosprawnością. Do przestrzegania konwencji zobowiązało się 156 państw, przyjmując tym samym na siebie obowiązek zapewnienia każdej osobie niepełnosprawnej pełnego korzystania ze wszystkich praw i  podstawowych wolności człowieka. 

konwencja o prawach osób z niepełnosprawnością

Treść konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

Dokument ukierunkowany jest na podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska niepełnosprawności oraz zwalczania przejawów marginalizacji. W treści konwencji wyeksponowano znaczenie, jakie ma dla osób z niepełnosprawnością zapewnienie im niezależności i samodzielności. Podkreślono wagę przystosowania środowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz uznano dyskryminację za pogwałcenie godności człowieka. Umowa gwarantuje również pełny udział w życiu politycznym i publicznym, równość szans oraz integrację społeczną. Osobom z niepełnosprawnością należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe, opiekę zdrowotną dobrej jakości oraz ochronę socjalną. 

Kto kontroluje przestrzeganie konwencji?

Do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych dołączono protokół fakultatywny, który uznaje kompetencje Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych. Organ ten zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem postanowień dokumentu przez poszczególne strony. Rozpatruje również zażalenia osób, które zgłaszają, że przysługujące im prawa zostały naruszone.  Protokół podpisały 93 państwa, jednak Polska nie jest jednym z sygnatariuszy. Skutkuje to tym, że Komitet nie zajmuje się skargami, składanymi przez Polaków.

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz