1. Strona główna
  2. Blog
  3. Jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością?

Jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością?

2021-07-23

Pomimo wielu korzystnych dla pracodawców przepisów, które wprowadzono, aby zwiększyć zatrudnienie wśród osób z niepełnosprawnością, nadal trudno jest im znaleźć pracę. W Polsce na 2,5 miliona mieszkańców zatrudniona jest co piąta taka osoba. W porównaniu z Europą, gdzie pracę ma co druga osoba z niepełnosprawnością, wypadamy bardzo słabo. Z czego to wynika? Najczęściej z wykreowanych w społeczeństwie stereotypów oraz braku dostatecznej wiedzy na ten temat.

Korzyści finansowe

Najważniejszym dokumentem poruszanym w tym temacie jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uregulowała nie tylko kwestię uprawnień osób z niepełnosprawnością, ale również wiele istotnych kwestii dla pracodawców.

Korzyściami finansowymi, które wynikają z regulacji prawnych, są:

● brak wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zatrudniając min. 25 pracowników na pełny etat i mniej niż 6% osób niepełnosprawnych lub wcale, pracodawca musi dokonywać regularnych wpłat na PFRON, natomiast firma zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością- może liczyć na zwolnienie z wpłat,

● zwrot kosztów wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy, gdy osoba zatrudniona została na min. 36 miesięcy na umowę o pracę, jednak należy wspomnieć, iż przystosowane stanowisko do potrzeb konkretnego pracownika musi zaakceptować Państwowa Inspekcja Pracy,

● zwrot kosztów za pozyskanie i szkolenie dodatkowych pracowników pomagających osobom z niepełnosprawnością- w zakresie ułatwienia komunikacji oraz wykonania czynności trudnych do samodzielnego zrealizowania przez osoby niepełnosprawne,

● refundacja szkoleń pracownika z niepełnosprawnością- dotyczy to zarówno szkoleń zorganizowanych przez samego pracodawcę, jak i również tych wykupionych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

 

Wysokość dofinansowania

To, jakie firma otrzyma dofinansowanie, zależy w szczególności od liczby zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością (min. 6% wskaźnika zatrudnienia). Istotny jest również orzeczony stopień o niepełnosprawności oraz schorzenia szczególne- epilepsja, całościowe zaburzenia rozwojowe, choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, a także niewidomy w stopniu umiarkowanym i znacznym. Kwoty wahają się od 450 zł do 2400 zł.

Korzyści niematerialne

Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, najczęściej zwraca się uwagę jedynie na korzyści finansowe, a jest wiele niematerialnych pozytywów takiej decyzji. Przede wszystkim, firma zyskuje lojalnego i zaangażowanego pracownika. Niejednokrotnie staje się on inspiracją dla reszty zatrudnionych. Przedsiębiorstwo trafia do grona pracodawców, którzy są działają zgodnie z zasadami CSR. Mogą oni liczyć na większą przychylność społeczeństwa, co wpływa korzystnie na wizerunek firmy. Przełamuje się stereotypy, co zmienia sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością, wpływa to na zwiększenie ich poczucia własnej wartości, a także na decyzję innych firm o ich zatrudnieniu.

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz