1. Strona główna
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON” oraz ABA-Service sp. z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” oraz „ABA-Service” sp. z o.o. informują o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem serwisu Poltalento.pl („Serwis”) oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

1.    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: odo@ekon.org.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: ekon.iod@discretia.pl. 
2.    Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie: 
   - od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), w zakresie ujawnionym na potrzeby serwisu Poltalento.pl, w tym dane podane w związku z zakładaniem konta w Serwisie; 
   - podczas korespondencji z Trenerem Pracy oraz prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań. 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem, jak również podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy z Administratorem. 
3.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak umożliwienie Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz zawarcia umowy z Administratorem, tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b)    w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy z Administratorem i realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4.    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. 
5.    Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. usługi wsparcia w procesie rekrutacji). W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
6.    Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
7.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim nie pochodzą one od PION, jest całkowicie dobrowolne, pamiętaj jednak, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. utrudni bądź uniemożliwi udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu lub zawarcie umowy z Administratorem.  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ „ABA-SERVICE” SP. Z O.O. 

1.    Administratorem Twoich danych osobowych będzie „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: sekretariat@aba-service.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: aba.iod@discretia.pl. 
2.    Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie: 
   -    od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), w zakresie ujawnionym na potrzeby serwisu Poltalento.pl, w tym dane podane w związku z zakładaniem konta w Serwisie; 
   -    podczas korespondencji z Trenerem Pracy oraz prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań. 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem, jak również podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy z Administratorem. 
3.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak umożliwienie Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz zawarcia umowy z Administratorem, tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b)    w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy z Administratorem i realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4.    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. 
5.    Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. usługi wsparcia w procesie rekrutacji). W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
6.    Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
7.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim nie pochodzą one od PION, jest całkowicie dobrowolne, pamiętaj jednak, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. utrudni bądź uniemożliwi udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu lub zawarcie umowy z Administratorem.